سرقت از طلا فروشی درمارالان تبریز

سارقان با حفر تونل، داخل مغازه ی طلا فروشی شده و اقدام به سرقت کردند

به ادعای صاحب مغازه بیش از ۱۰کیلو طلا به سرقت رفته است

صرفا جهت اطلاع:
jahate ettelaسرقت از طلا فروشی درمارالان تبریز  سارقان با حفر تونل، داخل مغازه ینحوه كاشت و نگهدارى
گل خرزهره

ﻃﺮز ﮐﺎﺷﺖ و ﭘﺮورش

ﺗﮑﺜﯿﺮ :
ﻗﻠﻤﻪ ﻫﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺸﺒﯽ ﮐﻪ در اواﯾﻞ ﭘﺎﯾﯿﺰ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ ، ﺑﻪ ﺳﻬﻮﻟﺖ رﯾﺸﻪ دار ﻣﯽ
ﺷﻮﻧﺪ .

آﺑﯿﺎری :
اﮔﺮﭼﻪ دوره ﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺧﺸﮑﯽ را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ، وﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ رﺷﺪ را در ﻫﻮای
ﺧﺸﮏ ﺑﺎ آﺑﯿﺎری ﺳﻨﮕﯿﻦ ﮔﻬﮕﺎﻫﯽ دارد .

ﮐﻮددﻫﯽ :
ﭼﻨﺪان ﺿﺮوری ﻧﯿﺴﺖ ، اﻣﺎ ﻫﺮ ﮔﺎه ﺧﺎک ﺧﯿﻠﯽ ﻓﻘﯿﺮ و ﺷﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان در
اواﯾﻞ ﺑﻬﺎر ﻏﺬای ﮐﺎﻣﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮد .

ﻣﺸﮑﻼت :
ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺪف ﺣﻤﻠﻪ ی ﺣﺸﺮات ﺳﭙﺮدار واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎﯾﺪ آن را ﺑﺎ روﻏﻦ
زﻣﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﻤﭙﺎﺷﯽ ﮐﺮد . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﯿﻤﺎری ﮔﺎل ِ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽ ﺷﻮد ، ﮐﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺑﺮآﻣﺪﮔﯽ ﺑﺮ روی ﺳﺎﻗﻪ و ﻧﯿﺎن ﮔﻠﻬﺎ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ . ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎی ﻣﺒﺘﻼ ر ﺑﺎﯾﺪ در اﺳﺮع وﻗﺖ ﻫﺮس
ﮐﺮد . ﻗﯿﭽﯽ را ﻫﻨﮕﺎم ﻫﺮس ﻣﺮﺗﺐ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ .

برچسب ها

این مطلب بدون برچسب می باشد.

ارسال دیدگاه جدید

نظرات برای این مطلب بسته شده است.

Sorry, the comment form is closed at this time.

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

%u0637%u0631%u0627%u062D%u06CC %u0633%u0627%u06CC%u062A
طراحی سایتسئواجاره ویلا و فروش ویلا شمالسرویس و تعمیر کولر گازیاجاره ویلافروش ویلااجاره ویلافروش ویلاویلا شمالویلا زیباکنار